Till huvudfot hemsida
Med lång erfarenhet och stort engagemang vill vi vara din självklara partner för lokalvård. 

I första hand arbetar vi med service. När du har ett behov av att få rent på ditt företag granskar vi och kommer med ett förslag för åtgärder. Gäller det en engångsinsats eller ett löpande arbete? Oavsett, har vi resurserna och kunskapen. 
Vi kan också leverera ditt förbrukningsmaterial med toalettpapper, handtork, tvål med mera.
Vi har en lojal och arbetsvillig personal som alltid blir schemalagd hos samma kund löpande. På så sätt lär vi känna varandra och bygger upp ett förtroende mellan oss. Om det blir aktuellt med ett byte av personal hos dig föranleds detta alltid av ett meddelande från oss. 
Vi har också en väl fungerande organisation som ersätter personal vid sjukdom och liknande.

Kontakta oss direkt!